Nadštandardné služby

Automatický externý defibrilátor

Automatický externý defibrilátor Pri náhlych úmrtiach je v 80 % príčinou porucha srdcového rytmu, ktorá je liečiteľná elektrickým výbojom (defibrilácia). Automatický externý defibrilátor (AED) je prenosný prístroj, určený pre použitie prvej pomoci pri náhlom zastavení krvného obehu v dôsledku fibrilácie…

Read More

Tlakový holter

Tlakový holter Ide o ambulantné 24 – hodinové meranie krvného tlaku . Vyšetrenie je indikovaní pri: diagnostikovaní vysokého tlaku, kontrola liečby u už liečených pacientov na vysoký tlak, objektivizácia poklesu nočného krvného tlaku a pulzovej frekvencie, u ľudí s podozrením…

Read More

EKG

EKG EKG je neinvazívna lekárska vyšetrovacia metóda, založená na snímaní elektrických potenciálov, ktoré generuje pri svojej činnosti srdcový sval. Je to jedna z najčastejšie používaných diagnostických metód v medicíne. Umožňuje stanoviť diagnózu viacerých ochorení srdca, hlavne porúch srdcového rytmu alebo srdcového…

Read More

CRP vyšetrenie

CRP vyšetrenie Vyšetrenie hladiny CRP pomáha rozlíšiť či sa jedná o bakteriálnu infekciu s potrebou antibiotickej liečby, alebo o vírusové ochorenie, pri ktorom antibiotiká nie sú indikované. ( antibiotiká zabíjajú iba baktérie, na vírusy sú neúčinné) CRP je proteín akútnej…

Read More

Vyšetrenie ciev ( artérií) – ABI indexu

Vyšetrenie ciev ( artérií) – ABI indexu ABI INDEX je definovaný ako pomer krvného tlaku meraného na dolnej končatine (členku) a krvného tlaku meraného na hornej končatine. Znížený tlak na dolných končatinách sa vyskytuje pri ischemickej chorobe dolných končatín ( upchávanie…

Read More

Ambulantná infúzna liečba

Ambulantná infúzna liečba Ide o moderný spôsob ambulantnej liečby u indikovaných ochorení, praktizovaný u pacientov, ktorí si nemôžu z časových alebo iných dôvodov dovoliť hospitalizáciu. Počet potrebných infúzií býva 5 – 10. Ambulantnú infúznu liečbu možno poskytnúť vtedy, ak to celkový…

Read More