Naše služby

Kvalitná primárna starostlivosť

Kvalitná primárna starostlivosť Sme zdravotníckym zariadením na periférii, aj preto sa snažíme poskytovať čo najširšie spektrum zdravotnej starostlivosti v rámci našich kompetencií na jednom mieste a tým odbremeniť pacientov od neraz zbytočného vyčkávania u špecialistov. Už dávno neplatí, že obvodný…

Read More

Dispenzárna starostlivosť o pacientov s dyslipidémiou

Dispenzárna starostlivosť o pacientov s dyslipidémiou V zmysle odborného usmernenie Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky na poskytovanie zdravotnej starostlivosti dospelým pacientom s dyslipidémiou v ambulantnej zdravotnej starostlivosti Dňa: 27. 11. 2015 Číslo: Z51948-2015-IZP poskytujem zdravotnú starostlivosť, ktorá spočíva v pravidelných 6…

Read More

Pracovné zdravotné prehliadky

Pracovné zdravotné prehliadky Preventívne prehliadky vo vzťahu k práci ( vstupné, periodické, výstupné, mimoriadne) vykonávame na žiadosť zamestnávateľa alebo fyzickej osoby ( SZČO) na zabezpečenie zákonných povinností pri ochrane a starostlivosti o zdravie pri práci. Odporúčaná literatúra a zákonné normy: Zákon NR SR č…

Read More

Predoperačné vyšetrenie

Predoperačné vyšetrenie Realizujeme komplexnú predoperačnú prípravu na základe odborného usmernenia MZSR č. 12826/2014- SZ. Predoperačné vyšetrenie je bezplatné, hradené z verejného zdravotného poistenia.

Read More

Dispenzárna starostlivosť o pacientov s arteriálnou hypertenziou

Dispenzárna starostlivosť o pacientov s arteriálnou hypertenziou Podľa Odborné usmernenie Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky na poskytovanie ambulantnej zdravotnej starostlivosti dospelým pacientom s artériovou hypertenziou Dňa: 1. 12. 2014 Číslo: Z52182-2014-IZP poskytujeme našim pacientom s arteriálnou hypertenziou dispenzárnu starostlivosť- ktorá spočíva…

Read More

Preventívna prehliadka

Preventívna prehliadka Na preventívnu prehliadku sa objednáva u sestričky- telefonicky, osobne. Vyšetrenie trvá približne 30 minút. Ako sa pripraviť na preventívnu prehliadku? ráno sa napiť čistej vody, užiť ranné lieky, nič nejesť– prísť nalačno, nevypiť kávu s cukrom doniesť ranný…

Read More