Cenník

Platený výkonCena v Eurach
Vyšetrenie dlžníka zdravotnej poisťovne, samoplatca, nekapitovaného pacienta na vlastnú žiadosť (neplatí pre pacientov zastupovaného lekára)20,-
Potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti na vedenie motorového vozidla pre nových uchádzačov o získanie vodičského preukazu15,-
Potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti na vedenie motorového vozidla pre majiteľov vodičského preukazu (rozšírenie VP + seniori nad 65 r.)10,-
Lekárska prehliadka do zamestnania (vstupná, výstupná, periodická)17,-
Potvrdenie zdravotnej spôsobilosti vo vzťahu k práci15,-
Vystavenie zdravotného preukazu pracovníka v potravinárstve7,-
Vyšetrenie a potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti držať alebo nosiť zbraň a strelivo20,-
Vystavenie potvrdenia o zdravotnom stave pre rôzne účely, vystavenie výpisov zo zdravotnej dokumentácie na vlastnú žiadosť10,-
CRP vyšetrenie len poistenci VŠZP (Dôvera, Union hradí poistencom)4,-
EKG s popisom na vlastnú žiadosť pacienta8,-
Vyšetrenie ciev (artérií)- ABI index na vlastnú žiadosť a poistenci Dôvera (VšZP a Union za určitých okolností hradí vyšetrenie)
5,-
Podanie infúznej liečby 1x7,-
Podanie infúznej liečby 5x30,-
TK holter na žiadosť pacienta10,-
Kopírovanie a overovanie lekárskeho nálezu, 1 strana0.30,-